Perintfalvi Rita teológus, női és emberi jogi gondolkodó blogja

Tükör által

Biblia Politika Misztika 17. rész - Vihar a lombikban

2017. szeptember 12. - Rita Perintfalvi

Hallottuk már a lombikbébi témában Veres András és Beer Miklós püspök gondolatmenetét, nézzük meg közelebbről az érveiket! Lehet-e olyan kijelentést tenni, hogy aki a lombikbébi programban részt vesz, az minden esetben bűnt követ el? Akik ezt mondják, mire alapozzák véleményüket? Lehet-e erről a kérdésről más érvek mentén is gondolkodni? Mit mondott erről Prof. Somfai Béla jezsuita morálteológus, akinek  progresszív szemléletén idehaza sokan megütköztek? Milkor, milyen feltételekkel változhat a teológiai álláspont ebben a kérdésben? Mennyire számíthat egy ilyen kérdésben a házas hívek véleménye, akik számára ez a kérdés nemcsak elvi, hanem húsbavágó, sok-sok fájdalommal és reménnyel teli?

Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Soós Eszter Petronella politológussal a Biblia Politika Misztika legfrissebb adásában. 

Hálás köszönet a Heti Tévének műsorunk létrejöttéért!

Az oltár és trón szent(ségtelen) szövetsége?

Vajon hány évvel van elmaradva a magyar katolikus egyház?

Milyen jelentősége lehet a Kádár korszak alatt elmaradt egyházi megújulásnak, a rendszerváltás utáni gyors csalódottságnak, a progresszív teológia és a demokratikus gondolkodási kultúra tudatos száműzésének abban, hogy idehaza lassan újra létrejönni látszik az oltár és a trón jól ismert és annál több bajsejtelmet magával hordó szent(ségtelen) szövetsége?

Pár napja jelent meg a 168 Órán egy elgondoltató interjú „Halálos ölelés – Ferenc pápa ellen fordult a magyar klérus, Orbánhoz viszont dörgölőzik” címmel, amihez úgy gondoltam teológusként hozzászólok itt a blogomon is.

A cikk jónéhány megkerülhetetlenül fontos témával foglalkozik, például azzal, hogy a Kádár-rendszer alatt tetszhalálra ítélt katolikus egyház szinte a mai napig semmit nem valósított meg a II. Vatikáni zsinat (1962-65) refomtörekvéseiből. Az okok nagyon komplexek. De az biztos, hogy a kommunista éra törekvése is az volt, hogy az egyházban ne mehessenek végbe ezek a reformfolyamatok és így talán az idejétmúlt, a saját korával és a környező társadalommal dialógust nem találó egyház olyan középkori képződménnyé válik, ami nem lesz vonzó a fiatalok számára és így aztán szépen lassan ki is hal.

Csakhogy, amíg a reformok ténylegesen elmaradtak, az egyház túlélte a kommunizmus évtizedeit. Sőt a rendszerváltás után rövid virágzásnak adott teret a szabadság friss lendülete. A szükséges megújulás nélkül azonban hamar kiderült, hogy az egyház nem tud párbeszédbe kerülni – vagy talán nem is akar – sem a saját híveivel, sem a kora társadalmával. Hiszen az a felfogás, a teológiai nyelv és stílus, amivel fellépett, a saját szerepéről és társadalmi presztízséről való elgondolás jobban megfelelt a két világháború közötti, mint a rendszerváltás utáni Magyarországnak. Így kétezer tájékára a ’89 utáni lendület, az emberek érdeklődése az egyház iránt csalódottságuk miatt jócskán alább hagyott, ami valahol mélyen traumatizálta is az egyházat, hiszen elbukott egy olyan történelmi pillanatot, amiről tudta, hogy soha nem jön többet vissza. Talán ez a „bukás” és a fel nem dolgozott traumatizáltság is hozzájárult ahhoz, hogy az ezredfordulótól kezdve a magyar katolikus egyház vezetése egyértelműen konzervatív ill. ultrakonzervatív irányba fordult és innen már csak pár lépést kell megtennie ahhoz, hogy feléledjen a régi gyakorlat: az oltár és a trón szent(ségtelen) szövetsége. Amelyben az autoriter egyházi vezetés szívesen flörtöl a politikai tekintélyelvűséggel, hiszen tőle várja hatalma megszerzésének ill. megtartásának lehetőségét. Mindezt egy olyan egyház műveli  most, ahol sem a progresszív teológiai gondolkodásnak, sem a demokratikus kultúrának soha nem volt tere ill. csak olyan jelentéktelen módon, ami valódi változást még a 30-as évekhez képest sem tudott elérni ill. valahogy újra ott járunk... Igen, tudomásul kellene venni, hogy a magyar egyház gondolkodása kb. 100 évvel el van maradva lassan.

hvg_hu.jpg

                Fotó: HVG.hu

Tovább

Biblia Politika Misztika 16. rész - Idejétmúlt a cölibátus?

Házas papok, női papság? A világiak csak a szükséges rossz az egyházban?

Vajon mit gondolhat Ferenc pápa Beer püspök javaslatáról? Akart-e Jézus egyházat, kultuszt, papságot egyáltalán? Akart-e Jézus egyházi hierarchiát? Van-e a cölibátusnak biblikus alapja? Mióta létezik a cölibátus, visszavonható-e ez a fogadalom, meg lehet-e szűntetni és ha igen, mi kell ehhez? A cölibátus oka-e a szexualitásról és a nemi életről való negatív teológiai gondolkodás kialakulásának? A cölibátus létrejötte növelte a laikusok és a klerikusok közti szakadékot? Igaz-e az, hogy Magyarországon nincsen paphiány, hanem hívőhiány van? Ki vezette az eukarisztikus ünneplést az ősegyházban? Mióta vezeti pap a szentmisét? Az Eukarisztia ünneplésének vezetése: a szenteléstől avagy a megbízástól függ-e? Vezetheti-e nő is? Hol találunk erre példát a Bibliában? Nők szerepe mint közösségvezető, és mint az Eukarisztia ünneplésének vezetője a páli egyházakban. Ki volt valójában: Főbe, Júnia és Priszka? Mit jelent a nők diakonátusa? Tényleg egészen a 12-13. századig létezett? Lesz-e újból? Hol a helyük a világiaknak az egyházakban, mikor lesz végre valós szerepük és jelentőségük?

 

Beer Miklós ötletéről, a nős férfiak pappá szenteléséről beszélgettünk a Civil Rádióban Görög Máriával

Nagyon fontos kérdést vetett fel Beer Miklós püspök, amikor arról beszélt, hogy nős férfiakat is pappá kellene szentelni. Mióta kérdés a cölibátus, mióta gondolkozik változásokon az egyház? És mi van a nők pappá szentelésével? Ferenc pápa várja-e püspökeitől az ilyen kreatív ötleteket? Ha az egyház rugalmassabbá válna, akkor talán vonzóbbá is válna? Miért nem nősülhetnének a papok továbbra sem? Mióta létezik a cölibátus gyakorlata? Van-e más gyakorlat is a keresztény hagyományban: kelet -és nyugat vitája ezen a téren? Miért nem gondolunk házas nők szentelésére is? Német ötletek. Biblikus példák: női közösségi és spirituális vezetők a páli közösségben. Világiak szerepe: nagyobb mértékű bevonásuk a döntéshozatali folyamatokba.

pre_sgm.jpg

Fotó: Görög Mária szerkesztő, műsorvezető és Perintfalvi Rita

Az interjúban beszélek egy német memorandumról, egy aláírásgyűjtési akcióról, amelyet ebben az évben februárban indítottak papok, diakónusok, világiak, hogy viri probati (kipróbált házas férfiakat) is fel lehessen szentelni pappá. Úgy emlékeztem, hogy ők ebben a témában a nőkre is gondoltak, de itt tévedtem. Az egy másik német akció volt márciusban, ahol a német püspökkari konferenciának a Német Katolikusok Központi Bizottsága adott egy javaslatot, miszerint a paphiányt az arra alkalmas (teológiailag képzett, spirituális gyakorlattal rendlelkező) férfiak és nők bevonásával kellene megoldani, úgy, hogy őket tennék meg az adott közösségek teljes jogú vezetőivé. Tehát itt két témáról ill. két megoldási kísérletről van szó, ez nem teljesen világos a mondandómból. Ezért pontosítok most itt.

A beszélgetés meghallgatható itt: http://civilftp.civilradio.hu/aMasha/PerintfalviRita_CRReggeli_20170814.mp3

 

INTERJÚ VELEM A KLUBRÁDIÓBAN

Pride, a Ferenc pápát ért támadások, a biblikus fundamentalizmus gyűlöletáradata, küldetésem, vízióim, terveim

Kun Zsuzsa remek kérdéseket tett fel nekem, például kezdésként azt, hogy mi az én küldetésem, miért születtem a Földre? Majd beszélgettünk az idei Pride-ról, arról, hogy én miért veszek részt rajta teológusként, mi mozgat engem ebben? A Keresztények a Melegekért csoport Élő Könyvtárában megélt találkozás élményeimről és arról, hogy lehetek-e gyógyító erő azok számára, akik kicsinyek, kitaszítottak és arctalanok?

Mi az etikai kötelességünk a szegények, kirekesztettek felé, ha Istennek is a szegények felé van opciója? Mit szól hozzám a Katolikus Egyház? Vajon miért nem szólal meg a Katolikus Egyház, mikor Bayer Zsolt megalázó módon támadja Ferenc pápát? Szeretet-gyűlölet: az internet világa ránk önti a gyűlöletet, milyen témában tapasztaltam ezt meg? Hogyan lehet védekezni az internetes zaklatások, támadások ellen?

Hogyan látom biblikus tudósként a fundamentalista – szó szerinti, másokat a pokolra küldő és kívánó – bibliaértelmezést? Mit tanít a katolikus Egyház a fundamentalista szövegértelmezésről? Miért veti el, mi benne a veszély? Adhat-e a Biblia tanítást a mai kor emberének? Inspirációt? Milyen kérdésekre keresek én választ a Bibliában vagy akárcsak az életben?

rita_elo_ad.jpg

Mit gondolok arról, hogy nem baj, ha az ember itt a Földön szenved, rossz a sora, hiszen majd odaát megkapja a szenvedései jutalmát?

Jézus Isten vagy ember, csodatevő? Kellenek a csodák a hithez? Isten teremtette a világot vagy mi teremtettük magunknak Istent?

Különleges workshopot tartottam a Feldmár Intézet Nyári egyetemén, ahol egy izgalmas spirituális meditációt tartottam, amelyben beszélgettünk biblia szövegekről, majd a szövegek alapján a saját élményeinkről és életünkről, végül pedig a kontemplatív imát ill. zazent gyakoroltuk együtt. A műhely ősztől folytatódik a Feldmár Intézetben.

Új őszi projektünk a Teológusnő Egyesülettel: „Együtt a jövőnkért. Egy nyitottabb és elfogadóbb társadalomért” címmel, ahol a Szim Salom Progresszív Zsidó Közöséggel, Iványi Gábor Metodista Egyházával és a Magyarországi Muszlimok Egyházával fogunk együttműködni. Egy nyitó fesztivál után, 3 tematikus Expót szervezünk, amire mindenkit szeretettel várunk majd.

Az interjú 2017. július 22-én ment adásban a Klubrádióban, itt meghallgatható:

https://soundcloud.com/neanecc/klubradio-perintfalvi-rita-200170722

 

kunzsuzsa.jpg

 

Biblia Politika Misztika 15. rész - Ferenc pápa bajban?

FERENC PÁPA BAJBAN? FERENC KEMÉNY VEZETŐ VAGY OKOS POLITIKUS?

Ferenc pápa nagy tisztogatást végez bíborosai között: vajon mi lehet ennek az oka? A Hittani Kongregáció vezetőjének megbízatását sem hosszabbította meg: vajon miért, mi ezzel a cél? A „Mi vagyunk az Egyház” mozgalom szerint a Benedek pápához hű Müller elmozdítása végre teret adhat az igazi reformoknak. Hogyan bánik Ferenc pápa az ellenségeivel? Tényleg igaz-e az, hogy egyre jobban elszigetelődik a Vatikánban? Mi lett a pedofíliával vádolt Pell bíboros sorsa? Fogadja-e Ferenc pápa az őt sorozatosan azzal vádoló Burköt, hogy tanítása lerombolja a katolikus hagyományt? Turkson, ghánai bíboros beszédet mondott a menekültkérdésről, ami szerint a problémákat Afrikában kellene megoldani: ezzel megtartotta-e a pápai posztra való bejelentkező beszédét? Vajon indul-e már a harc a pápai trón utódlásáért?

A Biblia-Politika-Misztika mostani adásában ezekre az akturális egyházpolitikai kérdésekre koncentráltunk és egy újabb mérlegét is adtuk Ferenc pápa tevékenységének.

Köszönet Soós Eszter Pertonellának, aki politológusként kérdéseivel jól megvilágította a helyzetet!

És hálás köszönet a Heti Tévének, hogy műsorunk ismét létrejöhetett!

 

Biblia Politika Misztika 14. rész - Erotika a Bibliában

Az erotikus élmény nagyon hasonló a misztikus tapasztalathoz. Ez is egy extatikus odaadás az Itt és Most érzéki érinthetőségének, egyfajta együttes lélegzés, ahol olyan energiák keletkeznek, melyek az Érosztól űzött sze- mélyt különféle határokkal és tilalmakkal is konfrontálják. Akárcsak az Énekek Éneke 5,6 versében a szerelmes nő, aki a józan ész minden reflexét meghaladva nem riad vissza még az életveszélytől sem, hogy éjszaka közepén felkere- kedjen és kedvese keresésére induljon.

Az Érosz tehát fenyegető, mert nem kevesebbet követel magának, mint a saját „Én” önátadását. Nem éri be kevesebbel, mint a szerelmes lelkével ma- gával és egy tökéletes egyesüléssel, amely az ember eredendő elszakítottsá- gát, elkülönültségét is képes feloldani. Ahogy a francia filozófus Georges Bataille fő művében a következőképpen fogalmazta meg: „Az egyik és a má- sik lény között húzódik egy szakadék, diszkontinuitás terül el köztük.”  Az erotika pedig éppen egy kísérlet, a vágyott kontinuitást elérni, legyen az akárcsak egyetlen pillanatra is.

Az erotika, akárcsak a misztika, képes az eggyé válás transzcendentáló ta- pasztalatának megélésére. Erről a tapasztalatról beszélgettünk az Énekek Éneke egy gyönyörű dala kapcsán (Én 5, 2-8), amit párhuzamba vontunk Magdeburgi Mechthild Az Istenség omló fényárja c. művével.

Forró nyári napokhoz ajánljuk ezt a nem kevésbé forró adásunkat, amelyet Soós Eszter Pertonellával együtt készítettünk. Hálás köszönet a Heti tévének műsorunk létrejöttéért!

 

Biblia Politika Misztika 13. rész - Ateista provokáció?!

A KERESZTÉNYSÉG MEGTÁMADÁSA? Sam Harris: Tények és keresztények

SAM HARRIS: Tények és keresztények c. könyvéről vitatkoztunk egy jót, társuljatok a vitához!

Most egy harcos ateista, a filozófus, író és neurológus Sam Harris könyvét vettük elő és hagytuk, hogy kérdéseivel, gondolataival provokáljon minket.

-       - Aki „hívő az mind hülye”, aki ateista az „mind istentelen és a pokolra jut” – na hogy lesz ebből dialógus?

-       - Igaza van-e Harrisnek abban, hogy „Isten vagy van vagy nincs”, a „Bibliát vagy Isten írta vagy ember”?

-       - Vajon lehet-e párbeszéd ateisták és keresztények között? Mi lehet ennek az alapja, ha nem a Biblia, amit Harris borzasztóan veszélyesnek könyvnek tart?

-       - A nem hívő nem is lehet erkölcsös? Az erkölcs egyetlen alapja a bibliai tanítás? Mennyiben erkölcsösek egyáltalán a bibliai történetek?

-       - Aranyszabály: „amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek meg velük” (Mt 7,12). Vagy a szép zsidó párhuzama: „Ami neked gyűlöletes, ne tedd embertársadnak. Ez az egész Tóra, a többi csak kommentár.” (Hillél rabbi) Ez az aranyszabály jelen van az összes vallásban és törzsi hagyományban, vajon mire lehet ebből következtetni?

-       - Igaz-e az, hogy a liberális (mérsékelt) keresztények felelősek a fundamentalisták létéért?

-      - Miben téved Harris? Mivel sérti meg a keresztényeket, ha megsérti? És miben van igaza? Egy harcos ateistától semmit nem lehet tanulni?

Ezekről és még más nagyon aktuális és izgalmas kérdésről beszélgettünk a Heti tévében Soós Eszter Petronellával, nézzétek és írjatok kommenteket, vitatkozzunk egy jót!

Hálás köszönet a Heti tévének azért, hogy legújabb adásunk is elkészülhetett!

 

Olajág a tűzre: Világnézeteket és vallásokat üldözünk az éterben

Amikor egy muszlim és egy keresztény nő beszélget...

Olajág a tűzre: Világnézeteket és vallásokat üldözünk az éterben

Lénárd Anna kérdezett engem sok izgalnas és provokatív témáról

- Találkozásom a menekültek tömegével mint Mózes

- Progresszív hang a teológiában: van-e helye? Van-e rá igény?

- Problémák a Katolikus Egyházban, milyen az egyház sajtója?

- Katolikus teológusnők: fodrászként, tetováló művészként, lángos sütőként...

- Van-e arra igény, hogy nők is megszólaljanak a teológiában?

- Mi a különbség a nyugat-európai és a kelet-európai katolikus felfogás között?

- Mi az a keresztény fundamentalizmus? Mit jelent, miért fenyegető ma Európában?

- A Katolikus Egyház és a refomok, a vallásszabadság miért fontos?

- Vallások és szekularizáció? Egy vallás meghatározhatja egy ország törvényhozását?

- Hogy lettem egy hazai konferencián marxista traktoroslány?

- A modern teológiai hangra adott válasz: le-sátánozás

- Anna megkérdezte élő-adásban, hogy "Rita, te vagy a sátán?" :-)

Ezekről és még sok minden másról beszélgettünk a műsorban, ami a végére nagyon izgalmasra sikeredett, köszönhetően a betelefonálok jó kis kérdéseinek! :-)

Ajánlom meghallgatásra ráérő időben, az első óra az interjú, a sátános kérdés a 47 percnél hangzik el! :-)

https://archive.tilos.hu/cache/tilos-20170530-090000-103000.mp3

fehe_rro_zsaszi_n.jpg

  Perintfalvi Rita, katolikus teológus

 

le_na_rdanna2.jpg

Lénárd Anna, műsorvezető Tilos Rádió

 

 

tilosra_dio.jpg

Biblia Politika Misztika 12 . rész - Zsidó - Keresztény párbeszéd

 

A II. Vatikáni zsinat szellemében született Nostra Aetate enciklika (1965) mérföldkő lett a zsidó-keresztény (katolikus) párbeszédben: a több évszázados antiszemitizmus lebontására és a valódi párbeszédre törekedett. Miért volt óriási visszalépés és a párbeszéd fenyegetése, amikor 2007-ben XVI. Benedek pápa újra engedélyezte a tridenti-rítust (Summorum Pontificum) és ezzel a régi antijudaista nagypénteki orációit a zsidóság vakságának eltűnéséért? Mit jelent a keresztények “egydimenziós” zsidóság képe? Miért nem tekinthető a zsidó vallás a kereszténység „anyavallásának”? Miért veszélyes a végső igazság, a „vagy-vagy” keresése? Miért olyan az egyetlen igazság íze, amihez ragaszkodunk mint a véré, a gázé, a tűzé? Miért fontosak a személyes találkozások? Mit mondtak nekem egyszer – katolikus teológusként – egy budapesti zsinagógában? Hol lehet ma idehaza a zsidó-keresztény párbeszéd valós tereit keresni?

Ebben az adásban a Mérleg c. progresszív keresztény folyóirat egyik cikkéről beszélgettünk Soós Eszter Pertonellával. A cikk online is olvasható és már a Mérleg 2015-ös kötete boltokban is kapható. Nagy öröm, hogy nemrég beválasztottak engem is a szerkesztőbizottságba. A cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://www.merleg-digest.eu/miert-fontos-a-zsido-kereszteny-parbeszed/

Részletek a cikkből, amiről beszélgettünk az adásban is:

Ilse Müller katolikus teológus szerint: „Az a kereszténység, amely nem vesz tudomást a sorsát a zsidósággal egybekapcsoló kötelékekről, egyfelől csonka, másfelől óhatatlanul antijudaizmusra hajlik. A zsidóságra vetett tekintet úgyszólván „lakmusztesztje egy keresztény teológia helytállóságának”.

Christoph Münz irodalmár és teológus véleménye: „Miért fontos számomra a zsidó-keresztény párbeszéd? (...) Mert arra tanított, hogy több bizalmat szavazzak azoknak, akik történeteket mesélnek, mint azoknak, akik ideológiákkal kereskednek. Mert arra tanított, hogy a válaszok utáni minden vágyódásom ellenére se veszítsem el a kérdezés képességét, a képességet arra, hogy a válaszokat újra és újra megkérdőjelezzem. Mert arra tanított, hogy óvakodjam azoktól, akik »vagy-vagy«-ot követelnek tőlem, és helyettük fölfedezzem mindazok érett higgadtságát, akik »is-is«-t mondanak. Mert arra tanított, hogy bizalmatlanná váljak azok iránt, akik végső igazságokat akarnak forgalmazni, mert a végső igazságok mindig végleges megoldásokhoz, végső megoldásokhoz vezetnek, s így olyan »igazságok«, amelyeknek íze a véré, a gázé, a tűzé.”

Várunk nagy érdeklődéssel kérdéseket, hozzászólásokat ill. újabb cikk javaslatokat, amikről újabb adást tudunk szerkeszteni, amiről együtt gondolkodhatunk Veletek / Önökkel! Kapcsolat: tukoraltalinfo@gmail.com

Hálás köszönet a Heti Tévének, hogy támogatta a műsor létrejöttét!