Perintfalvi Rita teológus, női és emberi jogi gondolkodó blogja

Tükör által


Perintfalvi Rita: "Minden relatív, Istenen és az éhségen kívül" (vallásközi expó)

2018. január 25. - Rita Perintfalvi

A szolidaritás üzenetét pápai ténykedésének középpontjába állító Ferenc pápát annyi gyűlölködő támadás éri a jobboldali, magát kereszténynek nevező sajtó, illetve saját püspökei és hívei részéről, hogy az ember elgondolkodik azon, hogy ez a pápa valamit nagyon hiteles módon csinál. Hiszen már Pál…

Tovább

Perintfalvi Rita

A vallási fundamentalizmus és a politikai autoritarizmus egymásra találása

A vallási fundamentalizmus és a politikai autoritarizmus egymásra találása: keresztény véleményformálók gyűlöletbeszéde az online térben. Okok, motivációk, transzformálási lehetőségek. A vallási fundamentalizmus akkor válik társadalmilag veszélyforrássá, ha a saját irányultságát az egyedüli igaznak…

Tovább

A TÜKÖR ÁLTAL ESTÉK sorozat első kerekasztal-beszélgetése

Túlélik-e az egyházak a XXI. századot "új reformáció" nélkül?

ÉÉS ITT A VÁRVA VÁRT VIDEÓ A TÚLÉLIK-E AZ EGYHÁZAK A XXI. SZÁZADOT  "ÚJ REFORMÁCIÓ" NÉLKÜL?  C. BESZÉLGETÉSRŐL!!!  A TÜKÖR ÁLTAL ESTÉK ELSŐ KEREKASZTALÁRÓL KÉSZÜLT EGY SZUPER JÓ KIS BESZÁMOLÓ! A PAX tévé jóvoltából, amit hálás szívvel köszönünk! Ez összefoglalja azokat az alapvető ötleteket,…

Tovább

AMIKOR A VALLÁS ÓPUIMNAK MÁR KEVÉS

Felszabadító teológiák és spiritualitás - Előadásom a LEHET JOBB Pszicho-Filo-Expón

"Nagyon sok olyan teológiai gondolat, hittétel van, amelyek megnehezítik, hogy az ember identitásait egyeztetni tudja egymással. Az Isten viszont nem olyan, aki azt várja tőlünk, hogy kettészakadjunk, hanem, hogy valahol megtaláljuk azt az egységet, ahol saját identitásunkat is egyesítjük." - A…

Tovább

A BŰNBEESÉS MERÉSZ ÚJRAÉRTELMEZÉSE VELEM - Beszélgetés Wm. Paul Young Éva c. kötetéről

Olvasás Éjszakája: Október 8. szombat este 21.00-21.30 órakor

No, ezt a spirituális regényt Éváról és a bűnbeesésről nem én írtam, de a témához jó beszélgetőpartner leszek, hiszen engem is régóta foglalkoztat, hogy miért is mindenért Éva a felelős? Hol is volt Ádám eközben? És ennek az egyetlen kis biblia történetnek olyan hatástörténete van, ami mintha soha…

Tovább

A feminista teológia térteremtő és térformáló ereje

Előadásom Szegeden az "Úton: A tér neme, a nemek terei" c. tudományos konferencián

A feminista teológia az 1960-as évek vége felé vált jelentős teológiai irányzattá. Kialakulásának hátterében az a női tapasztalat áll, amelynek – a hagyományos teológiát és egyháztörténelmet kritikus szemmel vizsgálva – arra a megállapításra kellett jutnia, hogy a nők lényegében majdnem két…

Tovább

Kereszténység a szegények és a nők szemüvegén keresztül

Felszabadítás - feminizmus - Ferenc pápa? c. előadásomról írtam a Kötőszón

Gender-érzékeny szemléletű feminizmus azt hangsúlyozza, hogy a nőre ne úgy tekintsenek, mint aki más, hanem mint aki egyenrangú a férfival, de ez nem egyformaságot, hanem egyenlőséget jelent. Eszerint az adott társadalmi viszonyok alakítják ki a nő szerepét, amely kultúránként és koronként folyton…

Tovább

Elindult a Progresszív Teológiai Fórum

Felszabadítás - feminizmus - Ferenc pápa?

Ez az előadásom a Progresszív Teológiai Fórum nyitóelőadása volt, amelyet az ökumenikusan, sőt vallásközi értelemben is nyitott együttgondolkodás és párbeszéd tereként hoztunk létre Szücs Balázs, református lelkésszel. Az előadásban bemutatom a felszabadítás teológiát és mesélek arról, hogy Ferenc…

Tovább

Nőképek kisebbségben Perintfalvi Rita

A "gender-ideológia" le akarja rombolni a nőt, a férfit és a családot?

Ez az előadásom Pozsonyban, Bolemant Lilla szervezésében megrendezésre került "Nőképek kisebbségben" c. konferencia keretében hangzott el 2014. december 2-án. Az előadás egy teológiai kritikája annak a hisztérikus gender-ellenes mozgalomnak, amely mindenfajta differenciáltság nélkül támadja a nemek…

Tovább

Perintfalvi Rita: Bibliaértelmezés a posztmodernben

PAX ROMANA Konferencia

Ez az előadásom a Magyar Pax Romana társaság 56. konferenciáján hangzott el 2014 júniusában. A MPR Konferencia címe XXI. Századi kihívások. Előadásomban két biblikus szövegrételmezési módszert mutattam be példákon keresztül: a szinkrón-intertextuális és a felszabadítás teológiai értelmezési…

Tovább